Regulamin Portalu.

Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy zawartej pomiędzy Portalem, a Partnerem.

 1. Postanowienia ogólne regulaminu.
  1. Regulamin ten dotyczy zasad korzystania z Portalu www.alleceny.pl Alleceny.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Drzymały 10/1, 70-217 Szczecin wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie pod numerem KRS 0000334335, NIP 8571895508, który prowadzi platformę internetową www.alleceny.pl, za pośrednictwem której Klient ma możliwość porównywania cen w sklepach stacjonarnych oraz sklepach internetowych oraz składania zamówień na produkty oferowane przez Partnerów Portalu.
  2. Regulamin powstał na podstawie przepisów prawnych obowiązujących na terytorium RP.
  3. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa i obowiązki Administratora Portalu, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego www.alleceny.pl.
  4. Każdy Użytkownik ma możliwość odczytu oraz ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie, a także dokonania wydruku.
 2. Definicje.
  1. Użytkownik - każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnej korzystająca z funkcji Portalu za pośrednictwem sieci Internet, która dokonała rejestracji na stronie Portalu.
  2. Portal - strona i inne narzędzi a internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci Internet, dostępne pod adresem www.alleceny.pl.
  3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
  5. Partner - sklep internetowy, który oferuje sprzedaż swoich towarów na odległość, również za pośrednictwem www.alleceny.pl.
  6. Kup - usługa dostępna na łamach Portalu, polegająca na umożliwieniu dokonania zakupu w Sklepie internetowym za pośrednictwem www.alleceny.pl.
  7. Towar - produkty prezentowane w Portalu oferowane przez Partnerów.
  8. Profil Użytkownika - zbiór informacji dotyczących świadczonych usług na rzecz Użytkownika.
  9. Administrator portalu - osoba zarządzająca i udostępniająca zasoby www.alleceny.pl.
  10. Pliki Cookies - są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Portalu - przechowywane są na urządzeniu ostatecznym Użytkownika.
  11. Rejestracja - dobrowolne podanie danych przez Użytkownika za pomocą formularza dostępnego na łamach Portalu.
 3. Techniczne warunki korzystania z Portalu.
  1. W celu korzystania z Portalu Użytkownik powinien posiadać:
   • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
   • dostęp do sieci Internet;
   • adres poczty e-mail.
  2. Portal zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.
  3. Użytkownik decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość zapisywania tych plików na urządzeniu końcowym Użytkownika, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
  4. Portal informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Portalu.
  5. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies, zawarte są w Polityce Plików Cookies udostępnionej pod adresem www.alleceny.pl i stanowią integralną część niniejszego regulaminu.
 4. Rejestracja w Portalu.
  1. Użytkownik, w celu założenia Profilu w Portalu dokonuje rejestracji poprzez:
   • podanie swojego imienia, adresu e-mail i wpisanie wybranego przez siebie hasła;
   • kliknięcie linku aktywacyjnego - podanego w wiadomości e-mail;
  2. Użytkownika rejestruje się na zasadach podanych w pkt. 1, dokonując zakupu w sklepie Partnera za pośrednictwem Portalu o czym mówi załącznik 1 do niniejszego regulaminu.
  3. W celu skorzystania z usługi Kup na alleceny.pl, Użytkownik podaje swój adres e-mail w celu dokonania rejestracji.
  4. Użytkownik lub jakakolwiek osoba podająca swoje dane bądź dane w celu wypełnienia formularza rejestracyjnego, zobowiązuje się do podania w formularzu danych zgodnych z prawdą.
  5. Użytkownik przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
   • przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług portalu;
   • dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.
  6. Zgłaszający po podaniu danych otrzymuje na podany adres e-mail wiadomość z prośbą o potwierdzenie rejestracji (list weryfikacyjny). W celu potwierdzenia klika na link znajdujący się w treści wiadomości e-mail. Z chwilą potwierdzenia Rejestracja jest dokonana, tworzone jest dla Zgłaszającego Konto (zwane dalej: "Kontem". Konto przypisane jest do Nazwy Użytkownika - Loginu, którym jest adres e-mail Zgłaszającego).
  7. Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość:
   • zmiany swoich danych;
   • zmiany swojego hasła;
   • edycji profilu;
   • usunięcia konta;
 5. Zakres usług Portalu.
  1. Portal świadczy usługi polegające na porównywaniu cen towarów oraz pośrednictwie w sprzedaży towarów. Usługi świadczone są drogą elektroniczną.
  2. Użytkownik Portalu może porównać ceny poszczególnych towarów oferowanych przez Partnera, a także takich samych towarów oferowanych przez inne podmioty.
  3. www.alleceny.pl nie jest sprzedawcą, ani stroną transakcji dokonywanych przez Użytkowników w Sklepach Internetowych Partnerów. Portal informuje o Towarach oraz wyłącznie pośredniczy w procesie zawierania umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Sklepem Internetowym.
  4. Wyszukiwanie może być dokonywane w szczególności według: nazwy lub modelu Towaru lub frazy powiązanej z określonymi Towarami.
  5. Portal daje Użytkownikowi możliwość skorzystania z:
   • dostępu do podstron wybranego sklepu za pośrednictwem Portalu
   • dostępu do cen produktów dla sklepu stacjonarnego/internetowego
   • dostępu do informacji o promocjach w sklepach stacjonarnych/internetowych
   • dostępu do aktualnych gazetek reklamowych sieci sklepów stacjonarnych
   • dostępu do wyszukiwarki towarów
   • wystawiania komentarzy i opinii
   • zakupów za pośrednictwem Portalu w sklepie będącym Partnerem Portalu
  6. Dane dotyczące Towarów umieszczane w Portalu pochodzą od Sklepów Internetowych/Sklepów stacjonarnych. Portal dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane na www.alleceny.pl były przedstawiane przez Sklepy Internetowe/Sklepy stacjonarne zgodnie z aktualnym stanem faktycznym. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do aktualności oferty lub innych kwestii związanych z transakcją, opisem, ceną, dostępnością Towaru, Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio ze Sklepem Internetowym, z którego oferta pochodzi.
  7. W przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami na Portalu, a informacjami udostępnionymi przez sklepy internetowe/stacjonarne, wiążący dla Użytkownika i Sklepu Internetowego/ sklepu stacjonarnego jest opis Towaru pochodzący od Partnera.
  8. Transakcja pomiędzy Użytkownikiem, a Partnerem odbywa się na warunkach określonych przez Partnera w regulaminie Sklepu Internetowego oraz przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Portal nie odpowiada za dostawę Towaru oraz przebieg transakcji.
  9. Użytkownik nie może przekazywać jakichkolwiek praw i obowiązków związanych z korzystaniem z usług Portalu osobom trzecim.
 6. Zasady dokonywania zakupów za pośrednictwem Portalu.
  1. Za pośrednictwem Portalu, Użytkownik ma możliwość dokonania zakupu w sklepie internetowym Partnera.
  2. Użytkownik ma możliwość złożenia zamówienia w następujący sposób:
   • porównuje ceny
   • wybiera najtańszy sklep
   • wrzuca produkty do koszyka
   • podaje dane do rejestracji: (adres e-mail, na adres e-mail przesyłane jest hasło wraz z linkiem aktywującym konto Użytkownika w Portalu)
   • akceptuje regulamin
   • po podsumowaniu Użytkownik zostaje przekierowany bezpośrednio na stronę wybranego sklepu
   • na stronie sklepu z Portal nie odpowiada za bezprawne działania znajduję się wypełniony wcześniej na Portalu koszyk, Użytkownik dokonuje wyboru formy dostawy i płatności, zapoznaje się z treścią regulaminu sklepu internetowego Partnera
  3. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną przez Użytkownika, Partnerowi (sprzedawcy).
  4. Umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta bezpośrednio pomiędzy Użytkownikiem, a Partnerem (sklepem internetowym).
  5. Użytkownik dokonując transakcji powinien zapoznać się z regulaminem sklepu internetowego wraz z prawem odstąpienia od umowy oraz zasadami reklamacji.
  6. Partner ponosi odpowiedzialność za nienależyte poinformowanie Użytkownika o jego prawach w związku z dokonaniem zakupu na odległość oraz za nienależyte spełnienie świadczenia.
 7. Prawa i Obowiązki Użytkownika.
  1. Użytkownik może korzystać z usług Portalu w sposób dobrowolny i bezpłatny.
  2. Użytkownik nie może przekazywać kodów (danych dostępowych) do konta na Portalu osobom trzecim.
  3. Użytkownik ma możliwość wystawiania opinii i komentarzy na łamach Portalu.
  4. Opinie i komentarze Użytkownika nie mogą zawierać:
   • Wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii
   • Adresów stron internetowych, odnośników do innych serwisów internetowych, sklepów internetowych oraz porównywarek cen poza www.alleceny.pl
   • Treści o charakterze reklamowym, innych treści o charakterze komercyjnym z wyjątkiem zdjęć i filmów publikowanych przez producentów
   • Treści podważające dobre imię, renomę innych Użytkowników
   • Treści nieprawdziwych
  5. Na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa Portal upoważniony jest do usuwania wypowiedzi w całości lub części. Ponadto Portal zastrzega sobie prawo do usunięcia wypowiedzi w całości lub części bądź jej zmiany redakcyjnej i edycyjnej, gdy wypowiedź stanowi:
   • Kolejną opinię odnoszącą się do tej samej transakcji (dotyczącą tego samego numeru zamówienia)
   • Odnosi się do innego sklepu internetowego/stacjonarnego niż opiniowany
   • Odnosi się do innych transakcji niż transakcja opiniowana
   • Jest wstawiona sobie przez sklep internetowy/ sklep stacjonarny
   • Wystawiona została z tymczasowego adresu e-mail
   • Narusza obowiązujące przepisy prawa
   • Jest skopiowana w całości lub częściowo od innych Użytkowników, producenta opiniowanego Towaru, Sklepu Internetowego lub z innych dostępnych źródeł
  6. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć, logotypów, utworów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.
  7. Użytkownik lub jakakolwiek osoba posiadająca wiedzę może zgłosić naruszenie praw za pomocą wysłania e-maila, w którego treści wskaże rodzaj naruszenia oraz podmiot, który się go dopuścił.
  8. Naruszenie zasad można zgłosić poprzez e-mail: kontakt@alleceny.pl
  9. W ramach Portalu zabronione jest działanie Użytkownika, które naruszałoby w rażący sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa.
 8. Prawa i Obowiązki Partnera.
  1. Partner zobowiązany jest do traktowania Użytkownika jako strony umowy i do przeprowadzenia transakcji dokonanej zgodnie z informacjami o Sklepie dostępnymi na łamach Portali w momencie dokonania zamówienia.
  2. Partner jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która współpracuje z Portalem w zakresie umieszczania informacji o swoim przedsiębiorstwie oraz o dostępnych Towarach, korzystającą z usług Serwisu na podstawie Umowy i niniejszego regulaminu w sposób dobrowolny.
  3. Partner nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć, logotypów będących własnością intelektualną Portalu, Użytkownika bądź innego Partnera.
  4. Partner w chwili podpisania umowy, ma prawo do dokonywania wszelkich czynności zobowiązujących oraz warunki do wykonania umowy zgodnie z przekazanymi Portalowi informacjami.
  5. Partner zobowiązuje się, że przekazane Informacje będą prawdziwe, rzetelne i wiarygodne oraz że będzie je uaktualnił na bieżąco.
  6. Zmiana informacji dokonana przez Partnera o cenach oraz oferowanych Towarach, nie wiążą Użytkowników, którzy dokonali zamówienia przed datą ich publikacji na łamach Portalu.
  7. Partner nie będzie wysyłać niezamówionych informacji handlowych do Użytkowników którzy dokonali zamówienia w sklepie.
  8. Partner ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich Usług wobec Użytkownika, chyba że nastąpiło to wskutek Siły wyższej lub z przyczyn leżących w gestii Użytkownika.
 9. Prawa i Obowiązku Portalu.
  1. Administrator portalu troszczy się o należyte działanie platformy internetowej www.alleceny.pl o każdej porze.
  2. Dane dotyczące Towarów umieszczane w Portalu pochodzą od Sklepów Internetowych/Sklepów stacjonarnych. Portal dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w www.alleceny.pl były przedstawiane przez Sklepy Internetowe/sklepy stacjonarne zgodnie z aktualnym stanem faktycznym. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do aktualności oferty lub innych kwestii związanych z transakcją, opisem, ceną, dostępnością Towaru, Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio ze Sklepem Internetowym/sklepem stacjonarnym, z którego oferta pochodzi.
  3. Administrator portalu ma możliwość zablokowania Profilu Użytkownika w przypadkach:
   • uciążliwego/notorycznego łamania zasad regulaminu;
   • podejmowania działań na szkodę innego Użytkownika lub Portalu;
   • po powzięciu przez Administratora portalu wiarygodnej informacji o podaniu
   • przez Użytkowników informacji niezgodnej z prawdą.
  4. Portal nie ponosi odpowiedzialności za:
   • sposób i skutki wykorzystania pobranych na łamach Portalu informacji przez Użytkownika;
   • realizacje dostawy Towaru w związku z zamówieniem złożonym w sklepie internetowym/ sklepie stacjonarnym przez Użytkownika
   • z tytułu rękojmi, gwarancji oraz uprawnień konsumenckich związanych z Towarem i transakcją sprzedaży
   • za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez sklep internetowy/sklep stacjonarny
   • za jakość, bezpieczeństwo, legalność Towarów, a także prawdziwość i rzetelność ich opisów przez sklepy internetowe/sklepy stacjonarne.
   • prawdziwość i rzetelność danych podawanych przez Użytkowników;
  5. Portal nie odpowiada za bezprawne działania Użytkownika/Partnera, jeżeli Portal nie posiada świadomości faktów i okoliczności tego działania.
  6. Portal nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści ze stron www, których linki znajdują się na łamach Portalu. Użytkownik wchodząc na inne strony www za pośrednictwem Portalu zobowiązany jest każdorazowo zapoznać się z regulaminem obowiązującym na danych stronach www wraz ze szczegółami świadczonych usług.
  7. W razie uzyskania informacji o bezprawnym działaniu Użytkowników/Partnerów w ramach Portalu, Portal jest zobowiązany do niezwłocznego wezwania do ich zaprzestania.
  8. W przypadku, gdy Administrator Portalu wiedział o bezprawnych działaniach Użytkowników, a nie podjął odpowiednich czynności, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.
  9. Portal udziela Użytkownikom/Partnerom wszelkiej możliwej pomocy.
 10. Procedura reklamacyjna.
  1. Użytkownik ma możliwość zgłoszenia wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu Portalu, wysyłając e-mail pod adres dostępny na stronie Portalu lub podając poniższe informacje w innej formie:
   • swoje dane umożliwiające kontakt;
   • rodzaj usługi, której dotyczy;
   • rodzaj błędnego funkcjonowania;
   • czas, który stanowi podstawę reklamacji;
   • zarzuty Użytkownika/Ogłoszeniodawcy;
   • okoliczności uzasadniające reklamację;
   • ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia;
  2. Powyższe informacje Użytkownik może podać w jakiejkolwiek dogodnej dla siebie formie. Forma przesłania informacji z pkt. 1 niniejszego rozdziału powinna być wyraźna, jasna i czytelna dla przedsiębiorcy.
  3. Portal rozpatrzy zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia reklamacji. Wskaże, czy uznaje reklamację oraz sposób, w jaki zamierza ją zrealizować lub poinformuje o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
  4. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt. 3, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Użytkownika.
  5. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres e-mail.
  6. W przypadku uznania reklamacji, Portal niezwłocznie podejmuje działania w celu realizacji jej treści.
 11. Rezygnacja ze świadczonych usług.
  1. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy (usunięcie Konta Użytkownika) w każdym czasie.
  2. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy Użytkownik może złożyć pisemnie na adres Alleceny.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Drzymały 10/1, 70-217 Szczecin wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie pod numerem KRS 0000334335, NIP 8571895508, lub wysyłając wiadomość e-mail na wskazany na stronie www.alleceny.pl adres.
  3. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień regulaminu, umowa może zostać rozwiązana przez Portal w trybie natychmiastowym gdy:
   • Użytkownik rażąco narusza postanowienia regulaminu,
   • Stwierdzono podanie przez Użytkownika danych lub oświadczeń nieprawdziwych, nieaktualnych, nieprawidłowych bądź niepełnych
   • Działania lub zaniechania Użytkownika negatywnie wpływają na dobre imię Portalu
  4. W innych niż wskazane powyżej sytuacjach Portal uprawniony jest do rozwiązania Umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
 12. Przepisy Końcowe.
  1. Regulamin jest dostępny pod adresem www.alleceny.pl.
  2. Portal dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn (np. nowelizacji prawa) po uprzednim poinformowaniu Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Portalu oraz wysłanie jego treści na adres email wskazany przez Użytkowników. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
  3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników, korzystających z Portalu przed dniem wejścia w życie zmian.
Polityka prywatności